Program Filmy 1.2

Obsah stránky:

Filmy 1.2.3 - Popis programu

Program Filmy je jednoduchá aplikace pro správu domácí sbírky filmů uložených na libovolných nosičích (DVD, VHS,...). U každého filmu lze zadat český a původní název, žánr, místo uložení, délku filmu, zvuk (případně i jazyk) filmu a také možnou poznámku.
Filmy lze řadit podle českého i původního názvu, místa uložení, žánru a také délky filmu. Filmy lze vyhledávat podle českého nebo originálního názvu.
Vytvořený seznam filmů je možno vyexportovat do *.txt souboru pro následné použití třeba v programu MS Excel.
K dispozici je české, slovenská a anglická jazyková verze. Program není nutné instalovat, klasický instalační balík je však také k dispozici.

Download a instalace

Program Filmy 1.2.3 lze stahovat ve dvou modifikacích jako:
Klasický instalační soubor přípona *.exe velikost 549 kB Stáhnout Download
Archiv ZIP přípona *.zip velikost 352 kB Stáhnout Download
Stáhnout program ve formě klasického instalačního souboru je doporučen všem, kdo mají práva k zápisu do registrů Windows, tedy zejména pro instalaci na domácí počítače. Naopak stáhnout program ve formě archivu zip je vhodný tam, kde není možné program instalovat.
Každý z výše uvedeným souborů obsahuje samotný spustitelný soubor filmy.exe a dále soubory filmy.ini (obsahuje inicializační informace programu) a soubory s jazykovými modifikacemi textových řetězců programu.
Naopak soubor databází filmů (filmy.vsf) není v souborech s instalacemi obsažen, takže nehrozí jeho přepsání.

Novinky v programu

Novinky ve verzi 1.2:

FAQ (Často kladené otázky)

V této sekci odpovídám na často kladené otázky ohledně používání programu, nesnažím se zde tedy zcela objasnit jednotlivé funkce programu. Tyto funkce totiž popisuji v Nápovědě programu - položka Nápověda hlavního menu programu a podpoložka Nápověda. Najdete zde také informace o méně známých funkcích programu a popis chyb programu.

Export do textového souboru

Náhled programu

Zobrazit náhled programu

Webmaster: Václav Šimandl, © 2008