Program Diář 5

Obsah stránky:


Diář 5 - Popis programu

Program Diář slouží jako připomínač dlouhodobých i krátkodobých úkolů. Program obsahuje několik základních částí, které pracují nezávisle na sobě. První je Úkolníček, který slouží k připomenutí úkolu v přesně stanovený čas jednorázově nebo opakovaně v určitý den v týdnu, každý den nebo třeba jen určitý den každý měsíc (pokaždé třeba 15. den v měsíci). V aktuální čas bude zobrazen v panelu programu název a text Hlavní okno programu Diář upozornění a zároveň zazní zvukové znamení. Jako toto znamení lze užít jakéhokoli hudebního souboru z disku.
Pokud nějakou akci promeškáte, zobrazí se při dalším spuštění programu okno s upozorněním na tuto akci (volitelně lze u každého úkolu vypnout). Druhou částí je upozorňovač na výročí. Zde nelze nastavit přesný čas, zato je možné nechat ve speciálním panelu programu zobrazovat už 14 dní dopředu varovaní na blížící se výročí (ideální pro připomenutí narozenin či svátků). Výročí mohou být jednorázová nebo se opakovat každý rok. Poslední částí je Plánovač, který slouží k zaznamenávání plánů na více dnů. Tyto plány mohou trvat prakticky neomezenou dobu, třeba celý rok. Samozřejmostí je vymazávání prošlých úkolů, výročí i plánů (nevztahuje se na opakované úkoly a výročí). Poslední záložka v hlavním okně patří poznámkovému bloku. Sem je možné si zaznamenat delší texty.
Program také obsahuje kalendář se jmény, v nichž lze vyhledávat. K dispozici je český, slovenský a maďarský seznam jmen, mezi nimiž lze přepínat. V kalendáři jsou barevně zvýrazněny dny, na něž si uživatel definoval výročí, jednorázové upomínky a plány (po kliknutí na tento den se zobrazí okno s informacemi o daném výročí/upomínce/plánu a je možné zde záznam i editovat či smazat). Programu lze nastavit automatické spouštění při startu Windows, jinak program nezapisuje žádné informace do registrů a není nutná ani instalace. Program obsahuje 7 předvolených skinů a uživatel má možnost vytvořit si libovolný počet vlastních skinů.

Download a instalace

Protože se program Diář na nových operačních systémech MS Windows může chovat nestabilně, ukončil jsem jeho publikaci na Internetu. Pokud máte i přesto o získání software zájem, napište mi email na adresu V.Simandl@seznam.cz. Odkaz na stažení aplikace Diář 5.5 Vám zdarma zašlu.
Poznámky pro stávající uživatele:

Zálohování dat

Program Diář uchovává data, která mají často pro uživatele velkou cenu. Proto byla vytvořena externí aplikace, která umožňuje pohodlné zálohování dat programu Diář. Tato aplikace však také umožňuje data v případě potřeby ze zálohy obnovit.
Zálohování dat je mnoha uživateli PC podceňováno a o svá data tak mnohdy bohužel přijdou. Přitom vytvořit zálohu nejpoužívanějších dat na externí USB flash disk je otázka pár minut. Aby bylo zálohování dat z programu Diář co nejpohodlnější, můžete využít nabízenou aplikaci. Zálohu dat doporučuji provádět nejméně jednou za měsíc.
Ačkoliv jsou podle ohlasů uživatelů ztráty dat v programu Diář velmi vzácné (3 případy během posledních 5 let) a nikdy se nepovedlo jednoznačně určit, kdo za ztrátu dat mohl (zda program Diář sám, nějaký virus nebo nepozorný uživatel), je vhodné data zálohovat.
Aplikaci starající se o zálohování dat z programu Diář můžete stahovat ve dvou modifikacích:
Zálohování dat programu Diář - instalační soubor přípona *.exe velikost 312 kB Stáhnout Download
Zálohování dat programu Diář - archiv ZIP přípona *.zip velikost 32 kB Stáhnout Download
Stáhnout aplikaci starající se o zálohování ve formě klasického instalačního souboru je doporučen všem, kdo mají práva k zápisu do registrů Windows, tedy zejména pro instalaci na domácí počítače. Naopak stáhnout program ve formě archivu zip je vhodný tam, kde není možné program instalovat.
V obou případech je vhodné nechat aplikaci nainstalovat do složky s programem Diář 5 (typicky C:/Program Files/Diar 5).
Aplikace pro svůj běh potřebuje .NET Framework verze 2.0 nebo vyšší.

Jazykové pluginy

Program Diář obsahuje mimo jiné i pluginy, které rozšiřují funkčnost programu. Prozatím je k dispozici plugin s polskou verzí kalendáře. Za kalendář děkuji panu Vladimíru Pavlištovi z Liberce.
Pro úplnost připomínám, že český, slovenský a maďarský kalendář se instaluje automaticky spolu s programem Diář již od verze 5.2.
Plugin s jazykovými mutacemi kalendáře můžete stahovat ve dvou modifikacích:
Jaz. mutace kalendáře pro Diář 5.5 - instalační soubor přípona *.exe velikost 292 kB Stáhnout Download
Jaz. mutace kalendáře pro Diář 5.5 - archiv ZIP přípona *.zip velikost 4 kB Stáhnout Download
Stáhnout jazykový plugin ve formě klasického instalačního souboru je doporučen všem, kdo mají práva k zápisu do registrů Windows, tedy zejména pro instalaci na domácí počítače. Naopak stáhnout program ve formě archivu zip je vhodný tam, kde není možné program instalovat.
V obou případech je vhodné nechat plugin nainstalovat do složky s programem Diář 5 (typicky C:/Program Files/Diar 5). Dále už jen stačí změnit jazyk kalendáře v menu Funkce.

Novinky v programu

Novinky ve verzi 5.5:
Novinky ve verzi 5.2:
Novinky ve verzi 5.1:
Novinky ve verzi 5.0:

Slovo autora

Tento program byl od počátku vytvářen jako freeware jen tak pro zábavu ve volném čase. Vývoj trvá již od února 2005. Prakticky všechna vylepšení programu za poslední rok byla realizována na základě podnětů uživatelů. Proto pokud i vy máte nějaký nápad na vylepšení programu nebo objevíte-li nějakou chybu programu, budu rád, pokud mne kontaktujete. Jedině tak bude Diář i nadále upravován a zlepšován. Děkuji
V poslední době však na práci na Diáři zbývá málo času a tak byl vývoj pozastaven. Nápady na vylepšení však registruji a bude-li někdy o prázdninách čas, může vývoj pokračovat.

Náhledy programu

Níže jsou zobrazeny náhledy některých skinů programu, nejsou zde všechny, ale pouze pár zajímavých. Uživatel má pochopotelně možnost si vytvořit svůj vlastní originální skin.

Jeden ze skinů Diáře Jeden ze skinů Diáře Jeden ze skinů Diáře Jeden ze skinů Diáře Jeden ze skinů Diáře

FAQ (Často kladené otázky)

V této sekci odpovídám na často kladené otázky ohledně používání programu, nesnažím se zde tedy zcela objasnit jednotlivé funkce programu. Tyto funkce totiž popisuji v Nápovědě programu - položka Nápověda hlavního menu programu a podpoložka Nápověda. Najdete zde také informace o méně známých funkcích programu a popis chyb programu.

Zobrazování dlouhých textů
Vytvoření, úprava, prohlížení a mazání záznamů
Zobrazení, kolikáté narozeniny oslavenec slaví, v modulu Výročí
Odložení úkolu
Prohlížení smazaných záznamů
Změna hudebního souboru
Vytvoření nového skinu
Změna jazykové mutace seznamu jmen
Automatické spuštění aplikace při startu Windows
Minimalizace do lišty / do Tray oblasti
Kopírování uživatelských souborů
Odinstalování programu
Problém při vícenásobném spuštění programu v témže čase
Chyby v zobrazení prvků jednotlivých oken
Chyby v barevnosti programu

Webmaster: Václav Šimandl, © 2008